TinyMCE 4 Lorem Ipsum plugin

A simple FREE Lorem Ipsum plugin for the new TinyMCE 4 WYSIWYG editor for placing some dummy text.
Advantage, quickly add some content to a page

Install

Unzip and upload the map lorumipsum to your tinymce/plugin directory

Now add lorumipsum to your tinymce.init - plugins: and your toolbar

<script type="text/javascript">
tinymce
.init
({
selector
:"textarea"
,
plugins
:["advlist autolink lists link image charmap print preview anchor","searchreplace visualblocks code fullscreen","insertdatetime media table contextmenu paste lorumipsum"
],
toolbar
:
"insertfile undo redo | styleselect | bold italic | alignleft aligncenter alignright alignjustify | bullist numlist outdent indent | link image lorumipsum"
});
</script>

Download here !

NEW! Wordpress version.

Only for version 3.9 or higher

 Klik hier om de video af te spelen

Download here the Wordpress version

 
   « Artikelen overzicht

Herken je dit ?

Je wordpress website is erg traag. Hoewel wordpress gratis is vraagt jouw webmaster een maandelijkse bedrag ...
 

Uitleg zoekmachine optimalisatie

Hier een kleine uitleg om zoekmachine vriendelijke pagina's te maken in een content management systeem Stel ...
 

SEO gepagineerde content cfcmsmini

Na veel lezen en nadenken heb ik voor het probleem opgelost met gepagineerde content voor de ...